Blog, Článok

40 dní, 40 možností – vykroč s odvahou a odhodlaním do pôstneho obdobia

Nech ti tri kľúčové myšlienky – krása tela, unikátnosť a hodnota každého z nás a výzva na objavovanie krásy prírody – pomôžu intenzívnejšie prežívať svoj život.