Vitajte

na stránke si darom.sk

Ďakujeme!

Vďaka vašej podpore sme vytvorili túto stránku.

„Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života,

a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske.”

Ján Pavol II.

Aj ty Si darom pre tento svet

Si Jedinečný Talentovaný Vzácny Dar

Spoločnosť nám ponúka pokrivený obraz o hodnote človeka, zmätok v oblasti lásky a sexuality, pohľad na vzťahy z perspektívy sebeckého využívania vo svoj prospech. Z rodín, škôl a spoločnosti sa vytráca pohľad na človeka ako na dar.


Človek nemôže žiť bez lásky, pretože táto túžba mu bola hlboko vpísaná do srdca. Aj ty máš miesto v tomto svete, aby si žil vzťahy, nie individualizmus.


Mladí ľudia majú v sebe veľký potenciál, preto chceme vytvárať priestor, kde môžu hľadať odpovede na otázky o svojej identite, prvotnom zámere s ľudským životom, hodnote sebadarovania, čistej láske a dare sexuality, pretože sme presvedčení, že KRÁSA a ČISTOTA mladého človeka ešte stále fascinuje.

Najnovší podcast

Budovanie kultúry života. Čo znamená, že láska je vždy plodná? Aký je rozdiel medzi slobodou založenou na pravde a slobodou o ktorej počúvame v médiách alebo si ju prispôsobujeme podľa seba? Ako sa má dnes mladý človek zorientovať v rôznych ponukách ochranných prostriedkov, ak chce žiť pravdivý a naplnený život? Aj na tieto otázky sme spoločne hľadali odpovede o hodnote života s naším hosťom Jánom Gerom.

Najnovší blog

Screenshot_20240519-013708~2

Hovoriť jazykom srdca. Predstav si, aké by to bolo, keby sme dokázali hovoriť rôznymi jazykmi tak, aby nám rozumel každý – rodičia, spolužiaci, príbuzní, trpiaci, kamaráti, sklamaní, pochybujúci, neveriaci aj cudzinci…

Náš Tím

Eva Sýkorová
o. Branislav Kožuch
Miriam Bicková
manželia Kamidroví

Máme srdce pre mladých, preto im chceme odovzdať to, čo sme dostali.

Človek nemôže žiť bez lásky, pretože táto túžba mu bola hlboko vpísaná do srdca. Mladí ľudia majú v sebe veľký potenciál, preto chceme vytvoriť priestor, v ktorom môžu hľadať odpovede na otázky o svojej identite, hodnote sebadarovania, čistej láske a dare sexuality, pretože sme presvedčení, že krása a čistota mladého človeka ešte stále fascinuje.

Spolupracujeme

Projekt Ži slobodu daru vznikol v spolupráci so spoločenstvom Maranatha Prešov, OZ V.I.A.C., Alfa Slovensko, Calmfox Family, podporou Misijnej školy Karola Wojtylu a Aliancie za rodinu.

Kontakt

Napíšte nám

Sleduj nás na sociálnych sieťach

📱 Jednorazová podpora cez QR kód

 

💳 Platobné údaje

pre jednorazovú alebo pravidelnú podporu

IBAN: SK51 7500 0000 0040 2749 3739

Názov účtu: Si darom

Návrat hore