Naša vízia

Samota uprostred davu, spochybňovanie vlastnej hodnoty, zmätok v identite človeka, neschopnosť vytvoriť záväzok, porovnávanie sa, sebapoškodzovanie… každodenné bojové pole v srdci a mysli mladého človeka. Žijeme v dobe, v ktorej manželstvo a rodina prestávajú byť hodnotami a láska je oddelená od zodpovednosti. 

Spoločnosť nám ponúka pokrivený obraz o hodnote človeka, zmätok v oblasti lásky a sexuality, pohľad na vzťahy z perspektívy sebeckého využívania vo svoj prospech. Z rodín, škôl a spoločnosti sa vytráca pohľad na človeka ako na dar.
Ty si však povolaný/á k tomu, aby si žil/a vzťahy, nie individualizmus. Človek nemôže žiť bez lásky, pretože táto túžba mu bola hlboko vpísaná do srdca. Mladí ľudia majú v sebe veľký potenciál, preto chceme vytvoriť priestor, v ktorom môžu hľadať odpovede na otázky o svojej identite, prvotnom zámere s nimi, hodnote sebadarovania, čistej láske a dare sexuality, pretože sme presvedčení, že krása a čistota mladého človeka ešte stále fascinuje.

Našou víziou je priblížiť mladým krásu ľudskej lásky tak, ako bola zamýšľaná od počiatku. Táto webová stránka je portálom prioritne pre mladých (tínedžerov), kde budú môcť nájsť rôzne podnetné inputy, diskusie, video relácie, videá a podcasty o svojej hodnote, láske a sexualite z perspektívy učenia sv. Jána Pavla II.  Každý z nás môže byť darom pre svoju rodinu, priateľov, miestnu komunitu, širšie spoločenstvo a tento svet. Teda aj ty!

O projekte Ži slobodu daru

Projekt pre mládež vznikol ako iniciatíva ponúknuť mladým ľuďom online platformu, ktorá by v kontexte Teológie tela bola evanjelizačným nástrojom. Projekt Ži slobodu daru prináša výzvu mladému človeku, aby hľadal seba samého, bol oslobodený od egoizmu, sebectva a otroctva hriechu. Sloboda daru znamená slobodu v pravde a zodpovednosti, život v nazeraní na Boží plán s človekom. 

Tento projekt je zhmotnením túžby pomôcť mladému človeku pochopiť seba samého ako dar, prijať tento dar, aby sa mohol stať darom pre iných. Význam slobody daru je v žití života, ktorý nie je zviazaný vonkajšími závislosťami, ktoré človeka spútavajú. Je to život v slobode, v odpustení, zmierení, kráčaní v Božej milosti a voľbe správnych hodnôt. Život v nádeji.  Život s Ježišom Kristom, ktorý povzbudzuje k darovaniu seba iným, zdieľaniu darov a talentov a k úcte. Život v slobode daru je procesom, ktorý si vyžaduje úsilie, ochotu srdca a prijatia Božej milosti vykročiť na cestu a byť svedectvom lásky vo svete. 

Je to pozvanie k budovaniu spoločenstva s inými, ktoré bude založené na láske, vzájomnom rešpekte a hľadaní dobra druhého. Je zároveň výzvou pre každého, kto chce prežívať naplnený kresťanský život a byť svetlom v tomto svete. Je odpoveďou na Božie volanie žiť lásku podľa plánu Stvoriteľa tak, ako to „naprojektoval“ na počiatku. Je to úsilie o hlbšie poznanie Boha a jeho zámeru s človekom.

Náš Tím

Eva Sýkorová - zakladateľka projektu, koordinácia a tvorba obsahu, preklady článkov a videí, administrácia
O. Branislav Kožuch - duchovné zastrešenie projektu, koordinácia
Miriam Bicková - preklady článkov a videí, kontakt so zahraničnými autormi, editor
Manželia Peter a Evka Kamidrovci - web design, správa soc. sietí, videoprodukcia, technická podpora
Jakub Bačinský - videoprodukcia
Jana Vilmanis - jazyková korektúra
Klaudia Stašeková - Grafický design
Martin Kormanik- Web support

Partnerstvo

Chceš nám pomôcť vytvárať hodnotný obsah? Si mladý človek, ktorý by rád využil svoje dary a talenty zmysluplne?  Staň sa partnerom nášho projektu. Ak máš záujem o spoluprácu, tak nás kontaktuj emailom: sidarom.maranatha@gmail.com

Návrat hore