PODCASTY

#4 Cesta hľadania Boha

Čo je kresťanský celibát?

Je v dnešnej dobe príťažlivý? Čo o tejto ceste hovorí Božie slovo? Čo nám celibát pre nebeské kráľovstvo hovorí o manželstve? Ako bude vyzerať život po smrti? Budeme mať po vzkriesení naše ľudské telo? Aj o týchto zaujímavých otázkach sme sa rozprávali s kňazom o. Tomášom Tarčákom.                          

#3 Láska pred oltárom

Aký je skutočný význam manželstva?

Je možné spojiť manželstvo a kňazstvo v jedno? Nevylučujú sa? Aký je rozdiel medzi manželstvom a partnerským spolužitím? Naozaj má byť žena v manželstve podriadená mužovi? Aj o týchto otázkach sme sa rozprávali s gréckokatolíckym kňazom o. Martinom Tokárom.                                                                    

#2 Láska, ktorá mení srdce

Ako láska formuje a mení naše srdce? 

Do akej miery je dôležité uvedomiť si hodnotu vlastného tela a hodnotu druhých? Čo predstavuje skutočné dávanie sa vo vzťahoch? Sme ešte schopní dávať nezištne?  O tom, ako môže láska transformovať srdce človeka sme sa rozprávali s Andreou Rybárovou z projektu ZARUKY.                                                                      

#1 Dar tela

Čo znamená byť človekom?

Nesie naše telo aj nejaké duchovné posolstvo? Prečo sme boli stvorení ako muži a ženy? Je naše sexualita dobrá alebo nie? O tajomstve skutočnej, pravdivej lásky sa budeme rozprávať so zakladateľkou Misijnej školy Karola Wojtylu Janou Prudkou. 

 

Epizóda č. 5 - 29.5.2024

 

 

Viac info už čoskoro.

                                                                                       

 

Návrat hore