Projekt Ži slobodu daru vznikol v spolupráci so spoločenstvom Maranatha Prešov, OZ V.I.A.C., Alfa Slovensko, Calmfox Family, podporou Misijnej školy Karola Wojtylu a Aliancie za rodinu.

Maranatha Prešov je katolícke spoločenstvo detí, mladých, rodín, slobodných a školských sestier sv. Františka. Hlavným poslaním spoločenstva je evanjelizácia prostredníctvom rôznych evanjelizačných aktivít, kurzov, večerov chvál a následná formácia členov, ktorí sa pravidelne stretávajú v malých skupinách pri spoločnej modlitbe, Božom slove, zdieľaní a agape.

Katolícke spoločenstvo Maranatha
https://maranathapo.sk/

OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Naším poslaním podľa motta „Najvyšší level pre každého“ je sprevádzanie a podpora mladých ľudí, aby spoznali seba v Božom svetle a vydali zo seba to najlepšie na Božiu slávu a dobro druhých.

https://www.ozviac.sk/

https://www.facebook.com/ozviac

Calmfox Family, manželský pár, ktorý vystupuje na sociálnych sieťach, zabezpečuje kvalitné vizuálne prevedenie videí, ako aj chod tejto stránky. Venujú sa témam cestovanie (s deťmi), Boh a rodina, ktorými chcú obohatiť nielen mladých ľudí. Vďaka tomu majú skúsenosť s prácou a propagáciou na sociálnych sieťach. Svoj obsah zverejňujú aj na blogu. 

https://www.calmfoxfamily.sk

Alfa Slovensko je nezisková organizácia, ktorá sa venuje duchovnej formácii mládeží a rodinám. Organizuje Alfa kurzy, ktorých cieľom je spoločné hľadanie odpovedí na otázky týkajúce sa zmyslu života a viery. Tiež organizuje kurzy pre manželov a rodičov. 

www.alfakurzy.sk

www.manzelskevecery.sk

Misijná škola Karola Wojtylu (MŠKW) je občianske združenie, ktorého hlavným poslaním je podľa vzoru života a diela Karola Wojtylu zrozumiteľným jazykom približovať ľuďom rôzneho veku a životného stavu učenie Katolíckej cirkvi vo svojej plnosti, a tým prispievať k rozvoju kultúry a spoločnosti.

https://mskw.sk/sk/

Aliancia za rodinu je občianska iniciatíva, ktorá sa neviaže na žiadnu ideológiu, vierovyznanie či politickú stranu a je otvorená pre všetky organizácie, ktoré združujú ľudí dobrej vôle, ktorí sa stotožňujú s jej cieľmi. Ambíciou Aliancie za rodinu je získať pre svoje ciele čím viaceré organizácie s víziou vytvoriť mohutné hnutie za manželstvo a rodinu

https://www.alianciazarodinu.sk/

Návrat hore