IDENTITA

Identita ženy a muža.

I. časť: Biologické rozdiely medzi mužom a ženou: vlastnosti, správanie, hormóny, výskumy, naša rozdielnosť, komplementárnosť a originalita.

Prednášajúca PeadDr. et Mgr. Renáta Ocilková

 

Identita ženy a muža.

II. časť: Pochybnosti o pohlavnej identite a o sexuálnej orientácii. Rady a tipy, ako komunikovať o témach sexuality človeka, o homosexualite a transsexualizme.

Prednášajúca PeadDr. et Mgr. Renáta Ocilková

Návrat hore