Vitajte pri utorkoch teológie tela! Mojím cieľom v tomto blogu je spoločne sa zamyslieť nad rôznymi aspektmi monumentálneho diela svätého Jána Pavla II. s názvom Ako muža a ženu ich stvoril, inak známeho ako Teológia tela. Dúfam, že sa nám podarí odhaliť originálne a niekedy až ohromujúce pohľady svätého Jána Pavla II. na ľudskú osobu, manželstvo, pohlavie, zmysel života a, áno, aj na to, prečo vôbec máme telo.

Prečo máme telo?

Tak sa vrhnime oboma nohami práve na túto tému: Prečo vôbec máme telo? Som veľmi rada, že sa pýtate. Ako odpoveď by som vám rada zacitovala svojho austrálskeho priateľa, Dr. Gerarda O’Shea. Svoj článok, ktorý napísal o Bohu, erose a náboženskej výchove (viem, toto nie je tá najbežnejšia trojica), začína komentárom staršieho a ostrieľaného katolíckeho učiteľa, ktorý pred ním podráždeným tónom zvolal: „Vždy mi bol vnucovaný pocit, že jediné, na čom záleží, je moja duša, a že moje telo nie je omnoho viac než akési väzenie, a že ho musím trestať a ovládať, aby som ho mohol opustiť a stať sa niečím ako anjelom. Nikdy mi to nedávalo zmysel. Prečo nás Boh stvoril takto, ak by to, čo v skutočnosti chcel, bol anjel?“[i]

BINGO! Koľkí z nás niekedy pociťovali tú istú dilemu? Ak po smrti pôjde do neba len moja duša, načo potom vynakladať všetku tú energiu na to, aby som zo svojho tela vyhnal „svet, telo a diabla“? Áno, áno, chápem, že Cirkev učí, že všetok tento neporiadok je dôsledkom toho, že Adam a Eva zjedli „zakázané ovocie“, ale nemohol to Boh vyriešiť inak? Veď je to predsa Boh? Aký to má vlastne celé zmysel?

 

Autorka fotografie - Karolína Smolinková

Ak ste si niekedy aspoň raz pomysleli niečo podobné, potom vám gratulujem! Stretli ste sa s rodeným filozofom vo vás, áno, vo vás. Vždy, keď si kladiete otázku „prečo“, alebo chcete poznať zmysel niečoho, potom sa vo vás ozýva váš nepotlačiteľný filozof; a to je veľmi dobré. Vy, ja, každý človek, ktorého stretneme, sme stvorení pre nejaký zmysel. Sme stvorení nielen na to, aby sme vedeli, ako niečo funguje, ale aj prečo to existuje.

Žijeme však vo svete, ktorý zbavil telo zmyslu. Učia nás, aby sme sa hanbili klásť si také hlúpe otázky ako napríklad, prečo telo existuje. Namiesto toho nás horlivo potľapkávajú po pleci, keď o tele uvažujeme len z hľadiska jeho funkčných schopností, pričom tri hlavné dôvody, prečo máme telo, sú tieto: 1) pre prežitie druhu; 2) pre realizáciu spojivého a plodivého aspektu sexu; a 3) pre potešenie a vlastný prospech. Poradie dôležitosti týchto troch odpovedí sa môže dramaticky zmeniť v závislosti od vášho referenčného rámca, alebo sa 2. dôvod môže úplne vynechať, akoby bez akejkoľvek ujmy pre spoločnosť alebo dejiny ľudstva.

Ján Pavol II. síce nepopiera, že telo dokáže vykonávať ktorúkoľvek z uvedených činností, ale zdôvodňuje to z úplne inej perspektívy – telo má hlboký význam ako výraz osoby. V Teológii tela  hovorí jasne: „Hľa, telo, ktoré stelesňuje ,osobu‘!“[ii]. Inými slovami, keby som vás 24 hodín sledovala a pozorovala vaše telo a vaše konanie, mohla by som sa o vás veľa dozvedieť. Len sa nad tým na chvíľu zamyslite – keby som vás sledovala od chvíle, keď vám zazvonil budík, až po okamih, keď ste zaspali (a nielen vtedy, keď ste si ľahli do postele, pretože aj konanie človeka v posteli veľmi prezrádza našu osobu), aký záver by som vyvodila o tom, kto ste?

Odporúčam vám, aby ste tento experiment vyskúšali na sebe počas jedného dňa. Na konci zajtrajšieho dňa si vyhraďte 5 minút pred spaním, zhodnoťte svoj deň a napíšte si, čo o vás vaše telo prezradilo. Kto ste? Čo vaše konanie prezrádza o tom, aký ste človek?  Ste trpezlivý/á? Temperamentný/á? Pracovitý/á? Minimalistický/á? Sebadisciplinovaný/á v stravovaní, cvičení a rečových návykoch? Ste typ človeka, ktorý „ide s prúdom“ a príliš sa nepresadzuje ani nerobí problémy? Ste orientovaný na peniaze? Alebo na vzťahy? Je vašou zásadou zachovanie pokoja? Alebo vás ovláda zábava? Idete za nápadmi? Veríte v Boha? V politiku? V dobrý život v pohodlí a bohatstve? V pomoc blížnemu? V heslo „ži a nechaj žiť“? Čo vám o vás prezradilo vaše telo (a jeho konanie)?

Možno budete chcieť tento pokus vyskúšať aj na iných, hoci nevtieravým spôsobom. Urobte si prestávku od hudby, podcastov alebo rádia, a namiesto toho sa sústredene pozerajte, naozaj pozerajte, na ľudí, ktorí idú okolo, na kolegov v jedálni alebo na stretnutí, na matku s dieťaťom v obchode, na svojich študentov počas prestávky, na vysokoškolákov, ktorí sa zdržiavajú na akademickej pôde. Čo hovoria ich telá a ich činy o nich a o tom, kto sú? 

K významu tela a jeho schopnosti odhaliť človeka sa vrátime v ďalšom blogu: Ženskosť a mužskosť majú význam. Dovtedy majte vždy na pamäti… ste darom!

[i] Gerard O’Shea, „Boh a Eros: Šesť záverov pre náboženskú výchovu”, 11. kapitola v knihe s názvom God and Eros: The Ethos of the Nuptial Mystery, ktorú editovali Colin Patterson a Conor Sweeney, s. 117. (2015: Cascade Books, Eugene, OR)

[ii] Ján Pavol II., Teológia tela, audiencia XIV., odsek 4.

 

O autorke

Katrina J. Zeno:  je autorkou mnohých článkov a kníh. Špecializuje sa na oblasť teológie tela, na život slobodných, génius ženy, formáciu k čistote, manželstvo a eucharistiu, ako aj odovzdávanie viery. Jej texty sú pútavé, plné autentickosti. Vie sa priblížiť nielen mladým dospievajúcim ale aj ľuďom žijúcim v manželstve, slobodným a zasväteným. Jedným z jej najznámejších diel je kniha Telo zjavuje Boha, kde autorka načrela do katechéz sv. Jána Pavla II., známych ako teológia tela. A vediac, že vyjadrovanie pápeža bolo pre mnohých zložité, pokúsila sa pretlmočiť jeho učenie o význame ľudského tela a dôstojnosti človeka do jednoduchšej reči.

Návrat hore