Hovoriť jazykom srdca

Predstav si, aké by to bolo, keby sme dokázali hovoriť rôznymi jazykmi tak, aby nám rozumel každý – rodičia, spolužiaci, príbuzní, trpiaci, kamaráti, sklamaní, pochybujúci, neveriaci aj cudzinci.

Vraví sa, že komunikácia je kľúčom k porozumeniu a budovaniu vzťahov. Každý človek túži po pochopení a prijatí. Naši spolužiaci potrebujú podporu a priateľstvo. Príbuzní si zaslúžia našu pozornosť a lásku. Trpiaci hľadajú súcit a útechu. Kamaráti ocenia úprimnosť a vernosť. Sklamaní hľadajú nádej, pochybujúci odpovede, neveriaci skutočné dôkazy viery a cudzinci potrebujú našu otvorenosť a ochotu porozumieť ich kultúre.

Vo sv. písme sa píše: „Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba, a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži…“ (Rim 8,26-27). Tento citát nám pripomína, že aj keď nevieme, ako správne komunikovať, Duch Svätý nás vedie a pomáha nám vyjadrovať sa spôsobom, ktorý ostatní pochopia.

Uč sa preto hovoriť jazykom srdca. Slová sú dôležité, ale niekedy nestačia. Naše telo tiež hovorí. Úsmev môže vyjadriť povzbudenie, objatie môže poskytnúť útechu a pohľad do očí môže ukázať, že niekto je pre nás dôležitý. Každé gesto a každý čin môže byť prejavom lásky a porozumenia. 

Daj príležitosť každému človeku, s ktorým sa stretneš, akoby bol tým najdôležitejším na svete. Toto je nástroj, ktorý ti pomôže šíriť lásku, nádej a porozumenie medzi ľuďmi. 

Prijmi Ducha svätého, aby mohol budovať tvoju vieru a naplniť ťa darmi múdrosti, rozumu, poznania, rady, sily, nábožnosti a bázne voči Bohu.

Každý z nás má moc byť nástrojom pokoja a radosti. Stačí len začať hovoriť tým správnym jazykom – jazykom srdca. Tak čo, pridáš sa k tejto výzve? 

Príď Duchu svätý! Vstúp do môjho srdca, mysle, života a premieňaj ma. Napĺňaj ma a daj mi odvahu kráčať v slobode Božieho dieťaťa. Amen.

Návrat hore